ΕΡΓΑΣΙΑ6_Λίνα Μάσσου

Παρατηρούμε στο  dataset segment challenge ότι όλα τα attributes είναι της μορφής numeric, με εξαίρεση class attribute το οποίο είναι της μορφής nominal. Θα μετασχηματίσουμε το attributes της μορφής numeric σε attributes της μορφής nominal. Για το μετασχηματισμό αυτό ακολουθούμε τα εξής βήματα:

filter -> choose -> unsupervised -> attribute -> numeric to nominal

 Με αυτή τη διαδικασία  έχουν γίνει όλα τα attributes nominal, όπως φαίνεται και  στην παρακάτω εικόνα και οι αλγόριθμοι  που χρειάζονται  attributes αυτής της μορφής μπορούν πλέον να τρέξουν.

 

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος M5Rules δεν τρέχει. Γι’ αυτό επιλέγουμε διαφορετικό class attribute  και στη συνέχεια εφαρμόζουμε το φίλτρο nominal to binary, ορίζοντας στις επιλογές του attributeIndices: last attribute.

Advertisements

One response to “ΕΡΓΑΣΙΑ6_Λίνα Μάσσου

  1. Ολοκληρωμένη εργασία, 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s