ΕΡΓΑΣΙΑ06: ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Σε αυτήν την εργασία πρέπει να αναρτήσουμε τη διαδικασία με την οποία μετατρέπουμε nominal attributes ή class σε numeric και αντιστρόφως.

Σε εμένα έχει ανατεθεί το αρχείο με τα δεδομένα iris.arff

Σε αυτά τα data έχουμε numeric attributes και nominal class.

Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε classification.

Πηγαίνοντας classify -> rules βλέπουμε ότι δεν τρέχουν οι αλγόριθμοι M5Rules και Prism.

O M5Rules επεξεργάζεται μόνο numeric class,

οπότε για να τρέξει στα δεδομένα μας πρέπει να μετατρέψουμε τη nominal class σε numeric. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να την κάνουμε binary μέσω του φίλτρου NominalToBinary (Preprocess->choose->filters->unsupervised->attribute->NominalToBinary) και αλλάζοντας τη μεταβλήτη στόχο (Class) από class σε sepallength – για παράδειγμα (μετά επαναφέρουμε το αρχικό class).

 

Τότε όμως χάνεται η πληροφορία που είχαμε στη μεταβλητή στόχο καθώς το φίλτρο αυτό τη σπάει σε τρεις διαφορετικές numeric (binary) atributes (όσο δηλαδή και το distinct της αρχικής μας nominal class).

 

O M5Rules, πλέον, τρέχει αλλά έχουμε χάσει τη μεταβλητή στόχο μας, και την πληροφορία που περιέιχε πριν τη μετατροπή.

 Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως δεν έχει νόημα η μετατροπή της nominal class σε numeric, απλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο αυτό.

 

O αλγόριθμος Prism δεν δέχεται numeric attributes,

 

οπότε πρέπει να μετατρέψουμε τις numeric attributes σε nominal. Αυτό γίνεται μέσω του φίλτρου NumericToNominal (Preprocess->choose->filters->unsupervised->attribute->NumericToNominal).

οπότε μπορούμε, πλέον, να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο Prism.

Advertisements

One response to “ΕΡΓΑΣΙΑ06: ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  1. Εξαιρετική ανάλυση, 6/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s