Διάλεξη 06: Αλγόριθμοι εκμάθησης Μέρος Β: Bayes, Κανόνες Συσχέτισης, Αδρανής Εκμάθηση & Ομαδοποίηση (video)

Ακολουθούν το video και οι διαφάνειες της Διάλεξης 06.

Ώρα πρώτη, Bayes, & Κανόνες Συσχέτισης

Ώρα δεύτερη, Αδρανής Εκμάθηση & Ομαδοποίηση

Διαφάνειες:

Lecture06_Algorithms_Bayes,AssociationRules,Instance-based&Clustering

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s