Διάλεξη 05: Αλγόριθμοι εκμάθησης, μέρος α, δένδρα και κανόνες (video)

Ακολουθούν τα video και οι διαφάνειες της διάλεξης 05 νωρίτερα σήμερα.

Ώρα 1η, τα βασικά

Ώρα 2η, περισσότερο εξεζητημένα ζητήματα

Και το .pdf της διάλεξης:

lecture05_algorithms_trees&rules.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s