Διάλεξη 03 – εργασία προς υποβολή

Η εργασία που σας ζητείται στα πλαίσια της διάλεξης 03 έχει ως εξής:

Αναφέρετε τα πρώτα βήματα της επεξεργασίας που έχετε πρόθεση να ακολουθήσετε για το dataset ‘training set’ του θέματος. Η αναφορά σας μπορεί να περιλαμβάνει συμπεράσματα και τεχνικές από το σύνολο των όσων έχουν παραδοθεί ως σήμερα στις διαλέξεις του μαθήματος, ενώ δεν είναι ανάγκη να είναι εκτενής, μάλλον το αντίθετο (δοκιμάστε, για παράδειγμα, τη δομή των σκέψεών σας σε μερικά bullets λιγότερων των 20 λέξεων, μαζί με κάποιες εικόνες, επίσης, προτιμήστε να τις αναρτήσετε ως post παρά attached pdf κτλ).

Βέλτιστες λύσεις δεν υπάρχουν (σκεφθείτε και δράστε ελεύθερα!), επίσης πιθανή είναι η μερική επικάλυψη των αναφορών των περισσοτέρων από εσάς. Ωστόσο η εργασία θα κριθεί με βάση τη λογική υποστήριξη των όσων αναφερθούν, επίσης την καινοτομία (σε τμήμα τουλάχιστον του υλικού) έναντι των εργασιών που έχουν υποβληθεί και την υλοποίηση και πληρότητα αυτής.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s