Εργασία 02: Βαθμολόγηση

Ακολουθούν η παράθεση και η βαθμολόγηση της εργασίας 02 από όσους έχει υποβληθεί (με σειρά υποβολής):

Σαν γενική παρατήρηση, αναφέρω πως η απόδοσή σας ως προς την κατανόηση των τεχνικών οπτικοποίησης υπήρξε ικανοποιητική, εξ’άλλου και το θέμα δεν είχε ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Επίσης ο στόχος εκμάθησης του τρόπου εισαγωγής ενός dataset στο weka νομίζω πως έγινε κατανοητός.

Σε τελευταίο σχόλιο αναφέρω πως ίσως από την επόμενη εργασία η κατανομή της βαθμολογίας προκύψει λιγότερο ‘συγκεντρωτική’, επίσης δεν κατανόησα τον λόγο για τον οποίο καταχωρήσατε όλοι την ανάλυση των datasets σε αρχείο πδφ αντί να το αναρτήσετε κανονικά σε μορφή post με κείμενο και εικόνες. Θα μου το εξηγήσετε από κοντά :)

One response to “Εργασία 02: Βαθμολόγηση

  1. Pingback: Η βαθμολόγησή σας έως τώρα « Data Mining, a Course by Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s