Εργασία02:Ηρώ_Ζαχαρίδου

1ο μέρος

2ο μέρος

2 responses to “Εργασία02:Ηρώ_Ζαχαρίδου

  1. Μπράβο Ηρώ, πολύ καλή ανάλυση του dataset. Άριστα 5/5.

  2. Pingback: Εργασία 02: Βαθμολόγηση « Data Mining, a Course by Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s