Θέμα: τα datasets

Τίθενται στη διάθεσή σας από σήμερα τα datasets του τελικού θέματος (υπενθυμίζω, βαρύτητα 50 μονάδες). Η ημερομηνία υποβολής του θέματος ορίζεται ως η τελευταία διάλεξη, ωστόσο μπορείτε ήδη να πειραματίζεστε με τα data (για παράδειγμα με τεχνικές εξερεύνησης μέσω οπτικοποίησης που γνωρίζετε ήδη). Τα σύνολα δεδομένων, τα αρχεία των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν post, είναι τα εξής:
1. Δεδομένα εκπαίδευσης (training set)

  • 2528 υποδείγματα
  • 39 χαρακτηριστικά (δυαδικά, ακέραια, πραγματικά) & ζητούμενο (record label, good / bad)

2. Δεδομένα επαλήθευσης (quiz set)

  • 1265 υποδείγματα
  • 39 χαρακτηριστικά

3. Δεδομένα εξέτασης (test set)

  • 1265 υποδείγματα
  • 39 χαρακτηριστικά

Καμία περαιτέρω πληροφορία περί του συνόλου των δεδομένων δεν είναι γνωστή.

datasets.pdf

tip: αφού κάνετε download το αρχείο, αλλάξτε την κατάληξη σε .zip. Μικρό trick που είναι αναγκαίο, το dataset προφανώς και δεν είναι σε μορφή .pdf, ωστόσο το wordpress δέχεται για upload μόνο αρχεία εικόνας/doc/ppt/pdf. Θα χρειαστείτε να κάνετε το ίδιο και για το upload του αρχείου .arff στην εργασία 02, αφού δημιουργήσετε και ελέγξετε κανονικά το αρχείοσε μορφή .arff, αλλάξτε του filename από file.arff σε file.pdf για παράδειγμα, και στη συνέχεια το κάνετε upload.

Advertisements

3 responses to “Θέμα: τα datasets

  1. Pingback: Διάλεξη 03 - εργασία προς υποβολή « Data Mining, a Course by Blog

  2. Pingback: Υπόδειξη περί θέματος « Data Mining, a Course by Blog

  3. Pingback: Διάλεξη 04: Εργασία προς υποβολή « Data Mining, a Course by Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s