Διάλεξη 02: Συνιστώσες Δεδομένων, Οπτικοποίηση & Εξερεύνηση (live)

Vodpod videos no longer available.
Όποιος δεν κατορθώσει να έρθει σήμερα λόγω απεργίας κτλ, ας με προσθέσει σαν contact στο skype (αναζήτηση για ‘tziralis’), ώστε να μπορούμε να ακούμε τις ερωτήσεις του ζωντανά μέσω conference call, παράλληλα με την παρακολούθηση της διάλεξης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s