Εργασία 01: Βαθμολόγηση

Οι εργασίες που υποβλήθηκαν εντός προθεσμίας και η βαθμολόγηση αυτών, σε συμφωνία με τα περί αξιολόγησης μαθήματος, είναι οι ακόλουθες (σύμφωνα με τη σειρά υποβολής):

Ζητούμενο της εργασίας δεν υπήρξε η διατύπωση ενός απαραίτητα χρήσιμου ερευνητικού εργαλείου, μιας πολλά υποσχόμενης επιχειρηματικής εφαρμογής ή ενός ολοκληρωμένου business plan, αλλά η συνειδητοποίηση του δυνητικού εύρους εφαρμογών των όσων διδάσκονται στο μάθημα.

Υπό αυτή την οπτική, το σύνολο των εργασιών αρίστευσε. Ωστόσο, να αναμένετε να είμαι περισότερο αυστηρός σε επόμενα θέματα. Τέλος, η Αθηνά αποκόμισε και έναν βαθμό παραπάνω, καθώς οι απαντήσεις της προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από πλευρά αριθμού σχολίων που συγκέντρωσε.

Advertisements

One response to “Εργασία 01: Βαθμολόγηση

  1. Pingback: Η βαθμολόγησή σας έως τώρα « Data Mining, a Course by Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s