Εργασία 01: Άννα Σκούντζου

Μελέτη Παραβατικής Συμπεριφοράς

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαθέτει πλήρη βάση δεδομένων για τους κρατούμενους του σωφρονιστικού συστήματος (δημογραφικά και κοινωνιολογικά στοιχεία, ιστορικό παραβατικών συμπεριφορών και προηγούμενων συλλήψεων, κλπ), βάσει της οποίας καθορίζεται το προφίλ που είχαν οι έγκλειστοι κατά την περίοδο πριν από την καταδίκη τους. Μελετώντας τα στοιχεία αυτά και ερευνώντας την ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών στο γενικό πληθυσμό, μπορεί να προβεί σε προβλέψεις για τη μελλοντική εγκληματικότητα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους κοινωνικούς φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Πρόνοια κλπ) για την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της SIEMENS ενδιαφέρεται να προβεί σε προσλήψεις για την επάνδρωση των υπηρεσιών της εταιρείας. Διαθέτει αναλυτικά δημογραφικά (φύλο,οικογενειακή κατάσταση, κλπ) και βιογραφικά (εκπαίδευση, κατάρτιση, πρότερη εργασιακή εμπειρία, κλπ) στοιχεία, καθώς και πλήρες σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των διοικητικών βαθμίδων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για να συγκροτήσουν το προφίλ του παραγωγικού στελέχους για κάθε βαθμίδα, προκειμένου, με βάση τις προβλέψεις για ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό ανά βαθμίδα, να πραγματοποιήσει τις προσλήψεις του σήμερα, ώστε σε χρονικό ορίζοντα π.χ. πέντε ετών να έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα σε αριθμό και προσόντα διοικητικά στελέχη.

2 responses to “Εργασία 01: Άννα Σκούντζου

  1. Ωραίες ιδέες, ειδικά η δεύτερη (και εντός προθεσμίας :)), βαθμολογία 5/5.

    Πέρα από την όποια ‘αξιολόγηση’, αναφορικά με την πρώτη πρότασή σου, νομίζω πως είναι κλασσικό παράδειγμα χρήσης DM με ισχυρή προβληματικ, ως προς την ηθική του πλευρά, αυτά που αναφέραμε στις τελευταίες διαφάνειες της διάλεξης..

  2. Πολύ ενδιαφέρον post. Τα στοιχεία αυτά τα διαθέτει και σε ιδιώτες το υπουργείο? Δε φαντάζομαι…

    Γνωρίζετε ανάλογες βάσεις δεδομένων που διαθέτουν άλλα υπουργεία?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s