Εργασία01:(Ευθαλία Μάσσου)

Μια εφαρμογή  του data mining σε επιχειρηματικό επίπεδο θα ήταν η  εξής:  

Μια επιχείρηση καταγράφει σε μια βάση τα χαρακτηριστικά των πελατών της, για παράδειγμα ηλικία, οικονομική κατάσταση, οικογενειακά κατάσταση, και άλλα. Με βάση αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποφασίσει για το μέρος στο οποίο θα ανοίξει υποκατάστημα. Για παράδειγμα, αν το προϊόν που παράγει προτιμάται από νέους χαμηλού εισοδήματος, θα πρέπει να ανοίξει ένα υποκατάστημα σε μια περιοχή όπου θα μένουν νέοι ή γενικά θα είναι εύκολη η πρόσβαση των νέων.  

Μια εφαρμογή του data mining σε ερευνητικό επίπεδο θα ήταν η  ακόλουθη:  

Kαταγράφουμε σε μια βάση τη συμπεριφορά – τις ιδιότητες ορισμένων χημικών ουσιών που μας ενδιαφέρουν για την παραγωγή ενός φαρμάκου. Εξετάζουμε την σημαντικότητά τους και τις αλληλεπιδράσεις τους και αποφασίζουμε σχετικά με το ποιες θα περιέχονται στο φάρμακο.  Για παράδειγμα δηλαδή, καταγράφουμε σε μια βάση τη συμπεριφορά 20 ουσιών που γνωρίζουμε από ιατρικά δεδομένα ότι σχετίζονται με την πάθηση για την οποία επιθυμούμε να φτιάξουμε ένα φάρμακο. Στις στήλες καταγράφουμε τη σχέση της κάθε ουσίας με κάποιους παράγοντες, π.χ. με αλλεργικές παρενέργειες, με καρδιακή λειτουργία, με νεφρική ανεπάρκεια κ.λ.π. Στη συνέχεια εξετάζοντας τη σημαντικότητα κάθε ουσία και τις αλληλεπιδράσεις τους, αποφασίζουμε για το αν το φάρμακο θα πρέπει να περιέχει ή όχι την κάθε ουσία.  

One response to “Εργασία01:(Ευθαλία Μάσσου)

  1. Ενδιαφέρουσες ιδέες, μου άρεσε ιδίως η δεύτερη. Βαθμολογία 5/5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s