Εργασία 01: Ανδρουλάκης Μάνος

Ερευνητική εφαρμογή 

 Στην εξ’ αποστάσεως μάθηση, τα διάφορα συστήματα που την υποστηρίζουν, καταγράφουν τις κινήσεις του εκπαιδευόμενου, π.χ. πόσο έμεινε σε μια ιστοσελίδα, πόσο έγραψε στα online tests, μετά από πόση ώρα απάντησε, που έκανε λάθος, κ.λ.π. Όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε logfiles, παρέχουν πλούσιες πληροφορίες, οι οποίες με τις κατάλληλες μεθόδους data mining, μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να βοηθήσουν τον εκπαιδευτή να εξαγάγει συμπεράσματα για το επίπεδο μάθησης των εκπαιδευόμενων. Εκλεπτυσμένα τα αποτελέσματα από τη χρήση data mining τεχνικών σε τέτοια data sets, όταν δωθούν στον εκπαιδευτή, τον βοηθούν στον περαιτέτω σχεδιασμό των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων και γενικά στη βελτίωση της όλης διαδικασίας της εξ΄αποστάσεως μάθησης.

 

Επιχειρηματική εφαρμογή 

 

Σε ένα πάρκιγκ αυτοκινήτων θα μπορούσε να πουληθεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο θα τοποθετηθεί στην είσοδο του πάρκιγκ. Αυτό θα μπορεί να αναγνωρίζει και να «κρατάει» τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας μεθόδους clustering για την αναγνώριση των γραμμάτων και των αριθμών της πινακίδας. Ώστε, κυρίως οι συχνοί πελάτες, να μην ταλαιπωρούνται με τις κλασικές μεθόδους ταυτοποίησης στοιχείων.

 

2 responses to “Εργασία 01: Ανδρουλάκης Μάνος

  1. Ωραία η ιδέα Μάνο με την εξ αποστάσεως μάθηση. Θυμίζει “Web clickstream analysis” ή ακόμη περισσότερο “Profiling website visitors” – κλασσικές data mining εφαρμογές, με χρήση τεχνικών όπως Sequence rules, Cluster Analysis, Link analysis, Probabilistic expert systems, Markov chains, Kohonen maps κλπ.

    Στό δεύτερο σενάριο δε νομίζω να χρειάζεται data mining – τουλάχιστον για την ταυτοποίηση. Είναι κάτι ανάλογο με το σύστημα στα διόδια που χρεώνει την κάρτα σου.

  2. Ενδιαφέρουσες ιδέες, ιδίως η πρώτη. Βαθμολόγηση 5/5.

    Αναφορικά με τη δεύτερη, σωστή η παρατήρηση του Γιώργου, ωστόσο αν συγκεντρώνει κανείς σε μία τέτοια επιχείρηση αντίστοιχα δεδομένα, σίγουρα θα βρει πληθώρα τρόπων χρήσης τους, για παράδειγμα μελέτη συμπεριφοράς πελατών για εξαγωγή διάφορων συμπερασμάτων, κτλ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s