Συστάσεις από Άννα Σκούντζου

Σπουδές 

2000-2006: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Διπλωματική εργασία: Ανάλυση Μη Επαναλαμβανόμενων Παραγοντικών Πειραμάτων.

2006-2008: Δ. Π. Μ. Σ. «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Διπλωματική εργασία: Μεταθετικοί Έλεγχοι στην Ανάλυση Μη Επαναλαμβανόμενων Παραγοντικών Σχεδιασμών.

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

 Γλώσσες Προγραμματισμού: C, Java, HTML.

 Προγράμματα: Latex, Mathematica, Matlab, Minitab, R, StatGraphics.

 MS Office Professional: Word, Excel, PowerPoint.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Statistical Design and Analysis of Experiments.
  • Statistical Quality Control (Off-Line QC).
  • Computational Statistics.

Επέλεξα να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο μάθημα γιατί το Data Mining αποτελεί ένα ελκυστικό εργαλείο για την ανάλυση βάσεων δεδομένων και την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s