Εργασία01:Γ. Δοντάς

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

Οι πόροι των έργων κατασκευής περιλαμβάνουν ανθρώπους, υλικά, μηχανήματα, κ.λπ, που είναι απαραίτητα στη διαδικασία κατασκευής.  Με βάση τις καταγραφές συγκεκριμένων παραμέτρων για κάθε νέο έργο, (π.χ. σκοπό, είδος κατασκευής, χώρα και πόλη, συνολικό εμβαδό, κ.λπ.) και με τη χρησιμοποίηση προτύπων DM επί στοιχείων παρόμοιων ιστορικών έργων, μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης (ανά τετρ. μέτρο). Tα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων σε ένα νέο έργο. Επίσης θα μπορούσαν να διερευνηθούν συσχετικές πληροφορίες των ιστορικών στοιχείων των έργων και να δημιουργηθούν κατάλληλες γραφικές παραστάσεις για ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Θα μπορούσε να γίνει ανάλυση του προγράμματος κατασκευής (πρόγραμμα ολόκληρου του έργου και πρόγραμμα WBS).  Ειδικότερα να διερευνηθεί το πώς αναμένεται να επηρεάσουν το πρόγραμμα γεγονότα που σχετίζονται με διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου, όπως είδος κατασκευής, είδος και επίπεδο εργασίας στο WBS, το σύστημα θα μπορούσε να αναλύσει τα γεγονότα που συνέβησαν με μεγάλη συχνότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  Απεικονίζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής θα ήταν εύκολο οι χρήστες να ανακαλύψουν χρήσιμες πληροφορίες ή να διαμορφώσουν χρήσιμες αναφορές. Το σύστημα θα μπορούσε να ανακαλύπτει επίσης τους παράγοντες με τη μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα και την ασφάλεια ενός έργου και τη σχέση μεταξύ των γεγονότων ποιότητας/ασφάλειας και της ανάλυσης κόστους/χρόνου με τη χρησιμοποίηση π.χ. ανάλυσης κατά συστάδες.  

Εταιρεία Λιανικού Εμπορίου

Μια εταιρεία λιανικού εμπορίου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μεθόδους DM ως επικουρικό εργαλείο για την επιλογή των περιοχών που θα ανοίξει νέα καταστήματα. Με την ανάλυση εμπορικών και δημογραφικών στοιχείων για τις πιθανές νέες περιοχές και με τη χρήση περιγραφικών, σχεσιακών και προγνωστικών μοντέλων DM, η ερευνητική ομάδα θα μπορούσε να καθορίσει ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμπορικής επιτυχίας για κάθε μια από τις γραμμές καταστημάτων της. 

Προφανώς οι μέθοδοι DM θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε ζητήματα ικανοποίησης πελατών. Για παράδειγμα από την ανάλυση στοιχείων ερευνών αγοράς μπορεί να γίνει αντιληπτό τι θεωρείται σημαντικό από τους πελάτες και ποια είναι τα καταστήματα με προβλήματα ικανοποίησης πελατών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τη διοίκηση να διαθέσει καλύτερα τους πόρους και την τεχνολογία στα καταστήματά της, καθώς επίσης και να βελτιώσει την κατάρτιση.

Advertisements

One response to “Εργασία01:Γ. Δοντάς

  1. Ενδιαφέρουσες ιδέες, βαθμολογία 5/5.

    Αναφορικά με το WBS, αναρωτιέμαι (πέραν της όποιας ‘αξιολόγησης’) αν τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν σε μορφή πίνακα.
    (Εν γένει, όπως θα μάθουμε, όλα μπορούν, αλλά θα ήθελα να δω πως το φαντάζεσαι κι εσύ, επαναλαμβάνω πέρα από όποια ‘αξιολόγηση’ της ‘εργασίας’.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s