Διάλεξη 01: Εισαγωγή (video)

Ακολουθεί το video και οι σημειώσεις της παρουσίασης της πρώτης διάλεξης του μαθήματος.

Δυστυχώς ξέχασα να πατήσω το record στην πρώτη ώρα της διάλεξης, το video περιλαμβάνει μόνο την δεύτερη ώρα, παρακαλώ θυμίστε τό μου στην επόμενη¹ :).

Διάλεξη01_Εισαγωγή.pdf

¹Κρίμα ειδικά για τους εξωτερικούς παρατηρητές, θα ήταν μάλλον ιδιαίτερα χρήσιμη για να παρακολουθήσει κανείς και τη συνέχεια του μαθήματος. Ίσως προσπαθήσω να τη μαγνητοσκοπήσω κάποια στιγμή.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s