Διάλεξη 01: Εργασία προς υποβολή

Σε συμφωνία με τα όσα αναφέραμε στα περί αξιολόγησης του μαθήματος, η πρώτη εργασία που καλείστε να υποβάλλετε (υπό μορφή ανάρτησης στο ιστολόγιο) είναι η εξής:

Αναφέρετε δύο δυνητικές εφαρμογές της διαδικασίας εξόρυξης γνώσης από δεδομένα. Συγκεκριμένα, η πρώτη οφείλει να είναι ερευνητικής εστίασης, δηλαδή να αφορά μία ευκαιρία ερευνητικής καινοτομίας ή σημαντικής βελτίωσης σε υφιστάμενο ερευνητικό πρόβλημα. Η δεύτερη οφείλει να εστιάζει σε επιχειρηματική εφαρμογή, με άλλα λόγια περιγράψτε μία επιχειρηματική ευκαιρία που αναδύεται με τη χρήση των μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα.

Δεν απαιτείται η εύρεση σχετικού διαθέσιμου συνόλου δεδομένων, σκεφτείτε ελεύθερα, ίσως και αυτοσχεδιάστε αρκετά, σκοπός της εργασίας είναι να συνειδητοποιήσουμε την πληθώρα των πιθανών εφαρμογών των όσων διδάσκονται στο μάθημα. Επίσης, να είστεσύντομοι και μεστοί στα όσα παραθέσετε. Τέλος, για διευκόλυνση της πλοήγησης στο blog, ορίστε ως τίτλο του σχετικού post τον “Εργασία01: Όνομα_Επώνυμο”.

Advertisements

2 responses to “Διάλεξη 01: Εργασία προς υποβολή

  1. Pingback: Εργασία 01: Βαθμολόγηση « Data Mining, a Course by Blog

  2. Pingback: Εργασία 01: Βαθμολόγηση « Data Mining, a Course by Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s