Συστάσεις: Λίνα Μάσσου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2000-2007  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

2007-σήμερα: Mεταπτυχιακό Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες, κατεύθυνση Στατιστική-Πιθανότητες.

Διπλωματική Εργασία

« Θεωρία Πληροφοριών και Κρυπτογραφία- Σημειωματάριο Μιας Χρήσης- Συνδυαστικοί Σχεδιασμοί Στην Κρυπτογραφία». Αθήνα 2007, ΕΜΠ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2003 Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ ΑΕ), Τμήμα Αρχείου Ελληνικής Μουσικής (Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2004, Ένωση Διαπραγματευτών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Ελλάδας (Forex Club Hellas), με θεματικες ενότητες: Μέθοδοι μέτρησης κινδύνων-Money Market Basics-Bonds Basics-Capital Guarantees-Basics Concepts of Risk Management-Forward Swaps Basics.  

Επέλεξα το μάθημα data mining λόγω του ότι αποτελεί ένα πεδίο συνδυασμού των αλγορίθμων και της στατιστικής στη διαχείριση πολύ μεγάλων βάσεων δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Σκοπός μου είναι η εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσω από το συγκεκριμένο μάθημα στην εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s