Συστάσεις:Θεώνη Πετράτου

ΣΠΟΥΔΕΣ:

2002-2007: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με ροές Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στατιστική. Βαθμός πτυχίου 7.22
2007-Σήμερα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ με τίτλο “Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες” με κατεύθυνση Στατιστική-Πιθανότητες
Διπλωματική Εργασία: “Εφαρμογή των Υπερκορεσμένων Σχεδιασμών σε Βιολογικά Δεδομένα”. Επεξεργασία μετρήσεων απο τη βάση δεδομένων του Ιπποκρατειου νοσοκομείου σε πρόγραμμα MATLAB

Γνώσεις Η/Υ: pascal, c, mathematica, matlab, minitab, statgraphics, spss, R, HTML, Microsoft office

Εργασιακή Εμπειρία:

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του ΕΜΠ εργάστηκα στο ΤΕΕ στο τμήμα Μητρώου ως στατιστική αναλύτρια δεδομένων (1/11/06-1/12/06)
  • Ελληνική Εταιρεία Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής. Καταγραφή περιστατικών τραύματος, διαχείρισης δεδομένων, διαχείριση βάσεων δεδομένων-data mining, στατιστική ανάλυση (1/2/07-30/6/07)

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια: Τέταρτο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάδα , 23/2/07-25/2/07

 Επέλεξα το μάθημα Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας (data-mininng) γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σύγχρονο και ενδιαφέρον, με πολλές εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιακών κλάδων. Η εμπειρία που αποκόμισα έπειτα απο την εργασία μου στην Ελληνική Εταιρεία Τραύματος & Επειγουσας Χειρουργικής μου δείχνει την χρησιμότητα του datamining και  με ώθησε στην περαιτέρω ενασχολησή μου με αυτό το αντικείμενο, με κύριο σκοπό την εφαρμογή του σε προβλήματα Βιοστατιστικής

Advertisements

One response to “Συστάσεις:Θεώνη Πετράτου

  1. Όμορφα. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις κάποια στιγμή και την εμπειρία σου από τη (βελτιστοποιημένη ή μη) χρήση data mining στους φορείς που εργάστηκες.
    Επίσης, προσπάθησε να μειώσεις το font size στο post, όλα δείχνουν τεράστια :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s