ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ από Καναβού Ελευθερία

ΣΠΟΥΔΕΣ:

2007 – σήμερα: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, με τίτλο Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες και κατεύθυνση: Στατιστική.

2002 – 2007: Σπουδές στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ροές: Στατιστική – Μηχανική

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ – ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Pascal, C, JAVA, Matlab, Mathematica, HTML, Minitab, Statgraphics, Spss, R, Microsoft Office (ECDL).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Επιχειρησιακή Έρευνα – Διαχείριση Έργων (Project Networks, CPM/PERT, project crashing, linear programming)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

  • Ενισχυτική διδασκαλία κατ’ οίκον σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου (2003 – σήμερα)
  • Πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων στον Τομέα Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων (31/10/2006 – 30/11/2006)

…………………………………………………………………….

Οι Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας (data mining) είναι μια επιστήμη που γνωρίζει μεγάλη άνθιση στις μέρες μας, δεδομένου της σύγχρονης οργάνωσης των επιχειρήσεων και των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε όλους τους χώρους. Η πληθώρα των πληροφοριών με τις οποίες ερχόμαστε καθημερίνα σε επαφή είναι τέτοια που καθιστά απαραίτητη τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών όπως το data mining. Πιστεύω ότι η παρακολούθηση ενός μαθήματος σχετικού με τον τομέα των Αλγορίθμων Εξόρυξης Πληροφορίας θα μου προσφέρει τις βάσεις για περαιτέρω ενασχόληση με μία τόσο χρήσιμη και αναπτυσσόμενη επιστήμη, δίνοντάς μου τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να ανταπεξέλθω στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας σήμερα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s