Συστάσεις: Ανδρουλάκης Μάνος

ΣΠΟΥΔΕΣ

2001-2007: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών. Ροές Στατιστικής και Πληροφορικής. Βαθμός πτυχίου: 7.32/10.

2007-σήμερα: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες». Ροή: Στατιστική και Πιθανότητες. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βασικές έννοιες Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας και εφαρμογές. Διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2006 – Σεπτεμβρίου 2007: Κατηγορίες και χαρακτηριστικά επιδημιολογικών μελετών, δείκτες νοσηρότητας, μέτρα κινδύνου, διαγνωστικοί έλεγχοι, βασικές μέθοδοι στην ανάλυση επιβίωσης, κλινικές δοκιμές, εφαρμογές αυτών. 

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Statgraphics, Spss, Minitab, Stata, SAS, R, Microsoft  Office, C, Matlab, Mathematica.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10/10/2005-10/11/2005: Πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα, κατάστημα Πανόρμου 064, Αθήνα.

23/06/2005-2007-31/07/2007: Βοηθός Ερευνητή στο Πρόγραμμα «Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ_Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Τ.Ε.Ι Κρήτης, υποέργο: Στάσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας στις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης απέναντι στην κακοποίηση των γυναικών». 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

“28th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics”.Αλεξανδρούπολη, 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2007.  

Ο βασικός λόγος για τον οποίο επέλεξα το μάθημα Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας, είναι ότι η χρησιμότητά του έγκειται στην ανακάλυψη προτύπων από έναν (συνήθως μεγάλο) όγκο δεδομένων, που πριν δεν ήταν γνωστά και στην ανάλυσή τους ώστε να βρεθούν μη αναμενόμενες σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα. Σκοπός μου είναι η κατανόηση των αποδοτικών αυτών τεχνικών εξόρυξης γνώσης και η εφαρμογή τους σε προβλήματα κυρίως Βιοστατιστικής.     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s