Πρόγραμμα & Περιεχόμενα Μαθήματος

Οι τίτλοι των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

  • Διάλεξη 01: Εισαγωγή
  • Διάλεξη 02: Συνιστώσες Δεδομένων, Οπτικοποίηση & Εξερεύνηση
  • Διάλεξη 03: Προεπεξεργασία & Επιλογή Δεδομένων
  • Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση
  • Διάλεξη 05: Αλγόριθμοι Εκμάθησης, Μέρος Α: Δένδρα Αποφάσεων & Κανόνες Ταξινόμησης
  • Διάλεξη 06: Αλγόριθμοι Εκμάθησης, Μέρος Β: Bayes, Κανόνες Συσχέτισης, Αδρανής
    Εκμάθηση & Ομαδοποίηση
  • Διάλεξη 07: Αλγόριθμοι Εκμάθησης, Μέρος Γ: Συναρτήσεις & μετα-μαθησιακοί Αλγόριθμοι
  • Διάλεξη 08: Παρουσίαση Εργασιών

Δεν προβαίνω σε προσδιορισμό ημερομηνιών, καθώς είναι σαφές πως το σφάλμα πρόκειται να είναι στατιστικά σημαντικό και η αναμενόμενη διακύμανσή του για τις τελευταίες ειδικά διαλέξεις αρκετά μεγάλη. Σε επόμενο post θα αναρτηθεί αναλυτικά και ο αλγόριθμος βαθμολόγησης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s