Αντί εισαγωγής

 Η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία του ερευνητικού πεδίου που μελετάμε, σε μια εξαιρετική περιγραφή της:

The rapid progress in digital data acquisition has led to the fast-growing amount
of data stored in databases, data warehouses, or other kinds of data repositories. (Zhou, 2003)

Although valuable information may be hiding behind the data, the overwhelming data volume makes it difficult for human beings to extract them without powerful tools. In order to relieve such a data rich but information poor dilemma, during the late 1980s, a new discipline named data mining emerged, which devotes itself to extracting knowledge from huge volumes of data, with the help of the ubiquitous modern computing devices, namely, computer. (Markellos et al., 2003)

Αναφορές:

Zhou, Z.H., 2003. Three Perspectives of Data Mining. Journal of Artificial Intelligence, 143(1), pp.139-146.

Markellos, K., Markellou, P., Rigou, M., and Sirmakessis, S., 2003. Mining for Gems of Information. In S. Sirmakessis Ed. Studies in Fuzziness and Soft Computing, Text Mining and its Applications: Results of the NEMIS Launch Conference on the 1st International Workshop on Text Mining and its Applications (Patras, Greece, April 5th, 2003). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, Vol.138, pp.1-11.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s