Συστάσεις: Αθηνά Πανδή

ΣΠΟΥΔΕΣ

2002-2007 : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών με ειδίκευση στην Ανάλυση και στη Στατιστική. Bαθμός Πτυχίου: 7,78/10

2007-2008:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες.  Κατεύθυνση Στατιστικής.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ανάπτυξη Υπηρεσιών WiMAX στην περιοχή των Μεσογείων Αττικής

Διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2007. Μελετήθηκαν τα τεχνικά , οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη υπηρεσιών WiMAX στην συγκεκριμένη περιοχή.

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Pascal, C, HTML, Matlab, Mathematica, Minitab, Statgraphics, Spss, Stata, SAS,R, Microsoft Office (ECDL).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργοδότης: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Δίμηνη απασχόληση στα πλαίσια πρακτικής άσκησης της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.

Θέση: Telecommunications coordinator. Κύριες αρμοδιότητες ήταν η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως WiFi, WiMAX, Tetra Systems.

Ο κύριος λόγος που με ώθησε να επιλέξω το μάθημα Αλγόριθμοι  Εξόρυξης Πληροφορίας είναι ότι το data mining είναι μια πολύ πρόσφατη επιστήμη που είναι χρήσιμη στην εποχή μας ,δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που παράγονται κάθε μέρα. Από το συγκεκριμένο μάθημα ευελπιστώ να αποκομίσω τις βασικές γνώσεις πάνω στο data mining ,ώστε να έχω την δυνατότητα να ασχοληθώ περαιτέρω με το αντικείμενο και ενδεχομένως να  εφαρμόσω τις γνώσεις μου στην αγορά εργασίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s